برپایی اردوی نیروی کار صیادمنش در پرتغال هر دو ترکیه


به گزارش ایسنا، نیروی کار والیبال خانمها باریج اسانس کاشان در دومین دیدار اجتناب کرده اند جام تجهیزات گلف‌های آسیا مقابل مشاور ازبکستان به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیروزی رسید. شاگردان شعبان خمسه در نیروی کار کاشان حریف شخصی را سه بر صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ بر ۱۶ شکست دادند. آیتک سلامت […]