برنامه هم افزایی مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت – شما آنلاین برگزار شد


به گزارش خبرگزاری مهر، دنیای کسب و کار امروز چهره جدیدی پیدا کرده است. بسترهای فضای مجازی جهان را عمیقاً متحول کرده است و با تغییر فضای کسب و کار دنیا مفاهیم جدیدی در اقتصاد شکل گرفته است. استارت‌آپ‌ها، رویدادهای راه‌اندازی، فضاهای کاری مشترک، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و […]