برق رسانی در تمام روستاهای شهرستان اردبیل


سید محمد اعتماد گفت: با برق رسانی به روستای پیله گلین بخش هیر از توابع اردبیل، تمام روستاهای شهرستان اردبیل برق رسانی می شود و تلاش مسئولان و همچنین شرکت های توزیع برق استان و شهرستان در این زمینه است. قدردانی می شوند.

برج برق

سید محمد اعتماد گفت: با برق رسانی به روستای پیله گلین بخش هیر از توابع اردبیل، تمام روستاهای شهرستان اردبیل برق رسانی می شود و تلاش مسئولان و همچنین شرکت های توزیع برق استان و شهرستان در این زمینه است. قدردانی می شوند.

استاندار اردبیل در جمع نیکزاد نایب رئیس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای برق رسانی به روستای پیله گلین دهستان هیر ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: طول شبکه ولتاژ ضعیف پروژه ۴۰۰ ولت است. و طول شبکه فشار متوسط ​​۲۰ کیلووات و ترانس هوا تعبیه شده است.

اعتماد گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران اکنون تمام روستاهای اردبیل برق رسانی شده است.

وی گفت: عمران و آبادانی روستا اولویت اساسی است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده ایم و در ادارات مختلف خدمات به روستا ارائه می شود.

استاندار اردبیل گفت: رونق اقتصادی روستا و ارائه خدمات مناسب در کاهش مهاجرت نقش بسزایی دارد و اعتبارات کشوری، استانی و شهری برای عمران روستا و اجرای پروژه در شهر روستای اردبیل مصرف می شود.