بررسی قرارداد با صاحب سرای حاج یوسف


در جلسه شهردار و رئیس شورای شهر، برای تعیین تکلیف رومه حاجی یوسف با مالکان تفاهم نامه انجام شد.

بررسی قرارداد با صاحب سرای حاج یوسف

شهرخوان: در دیدار محمود صفری شهردار اردبیل و جواد انصاری رئیس شورای شهر اردبیل در تهران با یکی از مالکان خانه حاج یوسف، در خصوص راهکارهای عملی و موثر برای تعریف نقش تجاری قدیمی و آسیب پذیر این خانه تصمیم گیری شد. خانه و توافق با صاحبان آن.

محمود صفری در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم توجه به اهمیت حقوقی مالک و مالک با حسن نیت حاجی یوسف سرایی در تصمیم اتخاذ شده، گفت: با توجه به اجرای تدابیر امنیتی لازم در این کاخ تجاری قدیمی که با مشکلات انکارناپذیری مواجه است، می توان گفت : درباره اهمیت تامین برای امنیت جان شهروندان و البته حفظ جان و مال تاجران رومه حاجی یوسف، برای حل مشکل این مکان عمومی کوتاه نخواهیم آمد.

در ادامه این نشست صمیمی حاج جواد انصاری رئیس شورای اسلامی شهر نیز بر رفع موانع برای اجماع طرفین تاکید کرد.