برداشت خوشه انگور از باغ مشگین شهر


با نزدیک شدن به پاییز، انگور آماده برداشت است و میوه در پایان تابستان می رسد.

امروزه باغ های انگور با خوشه های طلایی تزئین شده و زیبایی خاصی به طبیعت روستای شهرستان بخشیده است.

با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز امروز باغداران مشغول برداشت این میوه طلایی هستند و نتیجه تلاش خود را می بینند و خسته می شوند.

از برخی از این انگورها محصول کشمشی مخصوص تهیه می شود و کشمش حاصل را کشمش روشن می نامند.