برآورد قیمت آپارتمان در منطقه ۲۲ تهران/ متریک نورمک ۱۲۰ میلیون تومان – شما آنلاین هستید


برآورد قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران/نورمک متریک 120 میلیون تومان
برآورد قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران/نورمک متریک 120 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مشاوران املاک سطح شهر بر اساس بررسی میدانی قیمت مسکن در تهران، برآورد قیمت خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند. منطقه، آدرس، متراژ، تعداد اتاق، عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ فرشته ۹۶ ۳ ۲ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲ […]

به گزارش خبرنگار مهر، مشاوران املاک سطح شهر بر اساس بررسی میدانی قیمت مسکن در تهران، برآورد قیمت خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

قلمرو
نشانی
متراژ
شماره اتاق
عمر ساختمان (سالها)
قیمت هر متر مربع (تومان)

۱
فرشته
۹۶
۳
۲
۱۱۴,۰۰۰۰۰۰

۲
صادقی
۱۱۰
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۳
کلاه
۹۳
۲
۱
۸۹,۰۰۰۰۰۰

۴
تهران پارس
۸۵
۲
۲
۲۰۰۰۰۰۰

۵
شهر نفت
۱۲۰
۳
۴
۲۰۰۰۰۰۰

۶
فاطمه
۱۴
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۷
سهروردی
۱۰۰
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۸
نارمک
۱۴۶
۳
۱
۳۰۰۰۰۰۰

۹
استاد معین
۱۵
۳
۳
۲۰۰۰۰۰۰

۱۰
سلسبیل
۷۱
۲
۱
۱۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۱
جمال زاده
۷۴
۲
۶
۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۲
آبشار
۱۵
۲
۲
۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۳
صفا
۷۴
۲
۲
۲۰۰۰۰۰۰

۱۴
تاجر
۶۰
۱
۶
۳۳,۰۰۰۰۰۰

۱۵
افسر
۶۳
۲
۶
۲۰۰۰۰۰۰

۱۶
جواده
۷۵
۲
۶
۲۰۰۰۰۰۰

۱۷
رفاه
۱۵
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۱۸
یافت آباد
۸۵
۲
۶
۲۰۰۰۰۰۰

۱۹
شهر شریعتی
۸۸
۲
۲
۲۰۰۰۰۰۰

۲
شهر ری
۷۸
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۲۱
تهران سر
۱۱
۳
۲
۲۰۰۰۰۰۰

۲۲
شهرستان خرازی
۱۱۲
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰