بدانید حمله قلبی چه احساسی داردبدانید حمله قلبی چه احساسی دارد
لورا زیفانگ
سه شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ – ۱۷:۲۱

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

توضیحات فراخوان

حمله قلبی اغلب باعث شوک قلبی می شود. مهم است که علائم هشدار دهنده حمله قلبی را بدانید و در صورت داشتن علائم چه باید کرد.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
خاموش کردن

شرح تصویر توصیفی
بدانید که حمله قلبی مانند یک پرواز چه حسی دارد

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/