با ۲۰ چاقو به مرد ثروتمند ضربه بزنید


کارگردان مرد برای همکارانش شرور ساخت.


به طوری که یکی از آنها ۲ اراذل و اوباش را برای انتقام از دیگری اجیر کرد و ۲۰ ضربه چاقو به کارگردان زدند تا اینکه گرفتار شدند. گفت و گو با آنها را در ادامه بخوانید.

۲ نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون مدت هاست بر سر مسائل شخصی و کاری با یکدیگر اختلاف دارند. تا اینکه یکی از آنها ۲ نفر اراذل و اوباش را برای انتقام گرفتن از دیگری استخدام کرد و با ۲۰ ضربه چاقو کارگردان را به مرز مرگ رساندند که گرفتار شدند. گفت و گو با آنها را در ادامه بخوانید.

چطور با کارگردان آشنا شدید؟

یکی از ۲ شرور پاسخ داد: یکی از آشنایانم او را به من معرفی کرد. او گفت، او کارگردان مشهوری است که می خواهد از کسی انتقام بگیرد. خب ما کورکورانه قبول کردیم که بجنگیم و بجنگیم چون سرمان درد می کند. میدونی چرا؟ از آنجایی که پول خوب است، نمی توان در شب عید از این مقدار گذشت.

چقدر

۷۰ میلیون تومان که ۴۰ میلیون آن را قبل از اجرای طرح پرداخت کرده است.

معامله ای برای گرفتن جان انسان؟

قصد ما این نیست که جان کسی را بگیریم، فقط می خواهیم حال طرف مقابل را بهتر کنیم. خوشبختانه او هنوز زنده است.

اما ۲۰ ضربه چاقو خورد!

من و دوستم سابقه درگیری داریم. بارها گرفتار دعوا شده ایم. ما بلدیم ضربه بزنیم.

طوری می زنیم که هیچکس نمی میرد. ما به نقاط حساسی که می تواند باعث مرگ شود برخورد نمی کنیم. با این حال، زخم ممکن است عفونی شود، حق با شماست، او ممکن است جان خود را از دست بدهد. خوشبختانه زنده ماند.

از روز حادثه بگو. چگونه به شاکی حمله می کنید؟

شاکی و فردی که ما را استخدام کرده نویسنده و کارگردان هستند. دلیل اختلافشان را نپرسیدیم اما فکر می کنم در مورد مسائل کاری و شخصی اختلاف نظر داشتند. فردی که ما را استخدام کرده بود عکس شاکی را نشان داد و گفت این فرد در فلان مکان زندگی می کند. من و دوستم چند روزی دور خانه اش می گشتیم و او را تماشا می کردیم تا اینکه شب حادثه سوار ماشین مدل بالاش شد و قصد داشت به پارکینگ برود. سپس با چاقو او را زدیم و فرار کردیم.

اما این پایان برنامه شما نیست، درست است؟

آره. وقتی دیدیم مصدوم پولدار است تصمیم گرفتیم از او پول بگیریم. برای همین دوستم با او تماس گرفت و گفت اگر ۵۰۰ میلیون تومان به حسابش نریزد او را می کشیم. به او گفته بود که این بار او را زنده کرده ایم و اگر ماجرای پلیس را باز کند و به حساب ما پول نریزد، این بار قطعا او را خواهیم کشت. این تماس منجر به دستگیری ما شد.

تصادف