با این روش از شر مسمومیت غذایی خلاص شوید


این بیماری نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع ترین علائم مسمومیت غذایی عبارتند از تهوع، استفراغ، درد معده و اسهال. در این اینفوگرافیک به چند روش ساده برای رهایی از این بیماری اشاره شده است.

    مسمومیت غذایی


بیماری ناشی از غذا که معمولاً مسمومیت غذایی نامیده می شود، نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع ترین علائم مسمومیت غذایی عبارتند از تهوع، استفراغ، درد معده و اسهال. البته علائم مسمومیت غذایی بسته به منبع عفونت می تواند متفاوت باشد. در این اینفوگرافیک به چند روش ساده برای رهایی از این بیماری اشاره شده است.

این بیماری نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع ترین علائم مسمومیت غذایی عبارتند از تهوع، استفراغ، درد معده و اسهال. در این اینفوگرافیک به چند روش ساده برای رهایی از این بیماری اشاره شده است.

بیماری ناشی از غذا که معمولاً مسمومیت غذایی نامیده می شود، نتیجه خوردن غذای آلوده، فاسد یا سمی است و شایع ترین علائم مسمومیت غذایی عبارتند از تهوع، استفراغ، درد معده و اسهال. البته علائم مسمومیت غذایی بسته به منبع عفونت می تواند متفاوت باشد. در این اینفوگرافیک به چند روش ساده برای رهایی از این بیماری اشاره شده است.

غذای سرخ شده