باید عدالت برای ساکنان محله های ۱۳ گانه اردبیل اجرا شود


یکی از اعضای شورای شهر اردبیل با اشاره به حفظ عدالت برای ساکنان محله های ۱۳ اردبیلی گفت: به خاطر مردم و به دلیل قولی که به آنها داده اید، منطقه توزیع مواد مخدر را در اسرع وقت آزاد کنید. “

حبیب فتحی: باید عدالت برای ساکنان محله های 13 گانه اردبیل اجرا شود

حبیب فتحی عضو شورای شهر اردبیل گفت:

۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان برای بازگشایی جاده داروپخش نیاز است اما شهرداری می گوید اعتبار نداریم.

چطور برای برخی مناطق بودجه در نظر گرفته شده اما برای پل داروپخش و مناطق ۱۳ گانه بودجه وجود ندارد؟

تنها ۵ واحد برای خرید و تکمیل جالان داروپخش باقی مانده است.

آزادسازی جاده داروپخش به تصویب شورا رسیده و نیازی به مجوز شهرداری ندارد.

در حال تلاش برای خطوط و تخصیص اعتبار است اما تکمیل توزیع دارو همچنان درگیر تهیه ۵ واحد است.

داروپخش مقصد سفر ۷۰ هزار نفری است اما ۴ سال است که متوقف شده است.

عادلانه بودن تخصیص بودجه باید سرلوحه شوراها و شهرداری ها باشد.

نمی دانم چرا ماده ۹ جالان داروپخش در مراسم مطرح نشد.

شورا باید از انتخاب طرح خودداری کند.

به مردم داروپخش احترام بگذارید.

سخنان حبیب فتحی اینجا خواندن.