بایدن می گوید که دولت او ماسک های صورت رایگان و باکیفیت را برای همه آمریکایی ها فراهم می کند: سلامت


وای، وای، وای، دوست من، این خیلی منطقی است. اگر ما خدمات درمانی رایگان ارائه دهیم، چه کسی واقعاً کار خواهد کرد؟ نه، ما نمی‌توانیم معتقد باشیم که هر امپراتوری بزرگی به نیروی بندگی نیاز دارد. این تو هستی، میهن پرست آمریکایی من. تو آمریکا را دوست داری، نه؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/