باغ های اسلامی باید با قیمت مناسب تملک شود


یکی از اعضای شورای شهر اردبیل گفت: ما طرفدار تصاحب پارک شریعتی اردبیل هستیم اما به هر قیمتی نباید این اتفاق بیفتد.

علیرضا غریبی: باغ های اسلامی باید با قیمت مناسب تملک شود

به گزارش شهرخان؛ علیرضا غریبی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار داشت: علاوه بر تعیین تکلیف تمن سیاریه، اراضی جالان عطایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا پارک جنگلی یا فضای تفریحی-گردشگری مناسب شهروندان و گردشگران فراهم شود. مطابق تامان سیاریه در مقابل آن.

وی تاکید کرد: بهتر است تغییر کاربری در این حوزه با دقت و نظر کارشناسان انجام شود تا در افق توسعه شهر اردبیل دچار ضرر و زیان نشویم.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل گفت: در توسعه و پیشرفت شهرمان نیازمند همکاری و تعامل با رسانه ها هستیم و بهتر است روابط عمومی شهرداری با فعالان خبری و رسانه ای تعامل بهتر و بیشتری داشته باشد.

علیرضا غریبی وی با اشاره به آسفالت جاده طالب قشلاقی برای انتقال زباله های اردبیل به گورستان این منطقه گفت: در این زمینه شورا مجوز گذر از تشریفات را داده است اما میزان مصرف شده در قیمت نهایی پروژه با حمایت بنیاد مسکن ۱۱۱ درصد است که بالاترین رقم است

عضو شورای شهر اردبیل تصریح کرد: اگر شورای شهر در لایحه شهرداری اشتباه کند بیش از یک مورد رحمتی است و به هیچ وجه قصد دخالت و ایجاد موانع در مسیر اجرای پروژه را نداشته است.

شورای اردبیل

باغ های اسلامی باید با قیمت مناسب تملک شود