بازی روسیه جستجو در جدایی اجتناب کرده اند اروپا و بخشی از به فدراسیون های قاره آسیا است


به گزارش ایسنا و به نقل اجتناب کرده اند راشاتودی، استانیسلاو پوزدنیاکوف، رئیس کمیته المپیک روسیه اظهار داشت {به دلیل} “ترس روسیه” کدام ممکن است به غرب سرایت کرده است، باید اجتناب کرده اند اروپا فضا بگیرد و به آسیا نزدیک شود. هفته قبلی فدراسیون شطرنج روسیه گفتن کرد کدام ممکن است الگو بالا همکاری شخصی همراه خود افسران ecu شطرنج را تحریک کردن کرده و جستجو در بخشی از به فدراسیون آسیایی است.

در همین راستا پیشنهادهایی موجود است کدام ممکن است فدراسیون فوتبال روسیه نیز اقدامی خیلی شبیه انجام دهد و اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا به کنفدراسیون فوتبال آسیا حرکت تنبل.

این جنجال پس اجتناب کرده اند آن مطرح شد کدام ممکن است ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی روسیه در پی عملیات نیروی دریایی مسکو در اوکراین همراه خود ممنوعیت های در عمق مواجه شدند. پوزدنیاکوف اظهار داشت کدام ممکن است جو خصمانه تحمیل شده توسط افسران غربی دلالت بر آن دارد هدف اصلی بر شرق قابل انجام است بهتر از انتخاب برای بازی روسیه باشد.

وی اظهار داشت: موضع خصوصی من می خواهم اینجا است کدام ممکن است اگر این امکان را به ما می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند پوشش های مغرضانه و ضد روسی کدام ممکن است در کشورهای غربی به طور قابل توجهی در اروپا رخ می دهد اجتناب کنیم، کنار هم قرار دادن حمایت اجتناب کرده اند این راه ها هستم.

افسران شطرنج روسیه آگاه اند کدام ممکن است قابل انجام است چندین ماه اندازه بکشد به همان اندازه الگو عضویت در فدراسیون شطرنج آسیا به بالا برسد و این است مرحله درهم آمدن است تایید اعضای حال است.

هفته قبلی پوزدنیاکوف، رئیس کمیته المپیک روسیه همراه خود همتای زبان چینی شخصی ژو ژونگ ون دیداری برگزار کرد کدام ممکن است در آن هر کدام طرف مخالفت شخصی را همراه خود “سیاسی شدن” این بازی تکرار کردند. به آگاه پوزدنیاکوف، دو طرف علاوه بر این اختصاص داده شده شدند همکاری‌های ورزشی تا حد زیادی بین دو ملت اجتناب کرده اند جمله اردوهای تمرینی مشترک و تورنمنت‌های مختلف کدام ممکن است ورزشکارانی اجتناب کرده اند روسیه و چین در آن نمایندگی خواهند کرد، داشته باشند.

انتهای پیام