بازید وزیر بازی اجتناب کرده اند اردوی وزنه برداری/ غیبت سهراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت کیانوش


به گزارش‌ایسنا، اردوی نیروی کار سراسری وزنه برداری اجتناب کرده اند در این زمان (شنبه) مراقبت از ورزشی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های کشورهای اسلامی تحریک کردن شد. {در این} مرحله ۲۱ وزنه بردار به اردو دعوت شدند. حمید سجادی همراه خود حضور در فدراسیون وزنه‌برداری اجتناب کرده اند اردوی نیروی کار‌ سراسری بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وزنه‌برداران پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران ایران به گفتگو تیز کردن.

علی مرادی رییس فدراسیون وزنه‌برداری در ابتدای این دیدار به تشریح وضعیت سراسری‌پوشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوی نیروی کار‌های سراسری وزنه‌برداری تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: اردوی نیروی کار سراسری به همان اندازه بیستم اردیبهشت شکسته نشده ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کنیم کدام ممکن است نیروی کار قدرتمندی را روانه مسابقات کنیم. هدف ما حضور قادر مطلق در ورزشی‌های آسیایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن داریم کدام ممکن است وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان همچون قبلی حمایت شخصی را اجتناب کرده اند این منطقه المپیکی دریغ نکند.

سراسری‌پوشان وزنه‌برداری نیز در شکسته نشده به دقیق وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی در اردوی نیروی کار سراسری پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن شناخت اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده}، به نظر می رسید ویژه به وزنه‌برداری را آرزو کرد شدند.

62250149 - بازید وزیر ورزش از اردوی وزنه برداری/ غیبت سهراب و بازگشت کیانوش

*غیبت سهراب مرادی

{در این} اردو، سهراب مرادی نمایندگی نکرد با این حال کیانوش رستمی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این توسط خودم ورزش می کرد، حضور داشت.

فدراسیون پیش اجتناب کرده اند این گفتن کرده بود کدام ممکن است هر کسی اجتناب کرده اند حضور در اردو خودداری تنبل به منزله تسلیم شدن اجتناب کرده اند مسابقات است.

*سجادی: سال پرکاری در پیش داریم

سجادی {در این} بازدید دقیق کرد: باعث خوشحال از است کدام ممکن است در خدمت سراسری‌پوشان وزنه‌برداری آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک در جریان الگو کنار هم قرار دادن‌سازی سراسری‌پوشان قرار گرفتیم. قطعا ورزشکاران دوست دارند کدام ممکن است مسئولین به آنها اهمیت دهند. شب قبلی همراه خود جمعی اجتناب کرده اند ورزشکاران در خدمت رییس‌جمهور احترام بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان تاکید زیادی بر اجرای عدالت ورزشی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ورزشکاران ضرر تمرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی نداشته باشند. کودکان ورزشکار در بهتر از زمان عصاره وجودی شخصی را برای ملت گذاشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مسئولیت داریم کدام ممکن است مشکلات آنها را تعمیر کنیم.

او شکسته نشده داد: همه ورزشکاران چشم انداز حضور در بلوز نیروی کار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم گذاشتن روی سکو را ندارند ولی قطعا همه این ورزشکاران عمر شخصی را در بازی گذاشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌بایست به همه ورزشکاران ملاحظه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم کدام ممکن است به همه ورزشکاران در همه مرحله معامله با کنیم. سند تغییر بازی را طبق اصل رئیس جمهور توسط دست اقدام داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع همراه خود پایان دادن آن گام‌های مثبتی در همه منطقه‌ها برداشته احتمالاً وجود خواهد داشت. طبق این سند تغییر سعی داریم کدام ممکن است برای همه منطقه‌ها چه در بخش آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بانوان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران ما دچار کمبودی نباشند.

سجادی علاوه بر این ذکر شد: امسال سال پرکاری را درپیش داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به درپیش بودن ورزشی‌های آسیایی هانگژو باید منطقه‌های مختلف به آمادگی مناسب برسند کدام ممکن است بتوانیم {در این} ورزشی‌ها بهتر از نتیجه را بگیریم. آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب رسیدن هانگژو سرمنشاء رسیدن المپیک بعدی {خواهد بود}. گام‌هایی کدام ممکن است امسال برمی‌داریم برای سال‌های بلند مدت فوق العاده تاثیرگذار {خواهد بود}. مناسب است کدام ممکن است ملت در شرایط تحریم قرار دارد ولی همراه خود وجود این تحریم‌ها می‌توان همچنان چرخ بازی را به خوبی ورودی ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات آتی موفقیت‌های توجه‌گیر کسب کنیم.

انتهای پیام