بازگشت سارا جوانمردی به کارکنان سراسری چتربازی


مسعود حمیدی دبیر فدراسیون جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، اظهار داشت: سارا جوانمردی {به دلیل} اینکه بعد اجتناب کرده اند پارالمپیک توکیو ورزش نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ماه است کدام ممکن است در جاری آرامش است، تمرینات شخصی را تحریک کردن می تدریجی. اجتناب کرده اند همین الان شنبه ۲۷ فروردین ماه: موجان نصیری vp بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان معلول فدراسیون رصد سالن عکس گرفتن آزادی کدام ممکن است به همان اندازه زمان اعزام به تفریحی های پاراآسیایی چین شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

سارا جوانمردی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه سارا جوانمردی به صورت انحصاری برای تفریحی های پاراآسیایی ورزش می تدریجی هر دو به اردوی کارکنان سراسری چتربازی اضافه تبدیل می شود، اظهار داشت: گاوانمردی یکی اجتناب کرده اند ورزشکاران طلایی پارالمپیک پاریس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه خوبی {در این} زمینه دارد. او هم قابل مقایسه با سایر ورزشکاران احتمال طلای تفریحی های پارالمپیک جلو را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است جستجو در این هستیم کدام ممکن است معلم خوبی را به او اختصاص دهیم.

دبیر فدراسیون افزود: جوانمردی در جاری حاضر تمرینات اساس شخصی را در منطقه عکس گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازی در آزادی شکسته نشده می دهد به همان اندازه به طور منظم به شرایط تمرینی زودتر شخصی بازگردد. در واقع فدراسیون هم در امتحان شده {است تا} در اردیبهشت ماه پروژه معلم خودش را خاص تدریجی.

حمیدی در خاتمه در {پاسخ به} سوالی مبنی بر امکان توسل به معلم خارجی برای سارا گوانمردی اظهار داشت: جستجو در توسل به معلم خانم هستیم کدام ممکن است این معلم نیز دارای گواهینامه فدراسیون جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه مقررات فدراسیون باشد. کمیته سراسری پارالمپیک.” در واقع تعدادی از انتخاب خانه موجود است با این حال ادامه دارد به هماهنگی باقی مانده نرسیده ایم.

انتهای پیام