بازسازی و مقاوم سازی کاخ اونچی در دشت اردبیل


نادر فلاحی

نادر فلاحی گفت: طبق قولی که به اهالی بازار تاریخی اردبیل داده بودیم، بازسازی و مقاوم سازی این بنای تاریخی در چند قسمت در حال انجام است و این عملیات از امروز در میدان سرای اونچی آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در بازدید از بازسازی و استحکام بخشی عملیات معبد اونچی میدان گفت: با توجه به نزدیک بودن روز عزاداری ماه محرم و عبور دسته عزاداری از اونچی. معبد میدان و برای رفع خطر موجود به دلیل عدم استحکام بنا که مورد نیاز است، تخریب گنبد فروریخته این خانه توسط پیمانکار آغاز شده است.

فلاحی بیان کرد: بعد از عزاداری دهه اول محرم، بازسازی و استحکام بخشی کاخ اونچی میدان ادامه دارد و تا دو ماه دیگر کار ساخت و ساز در این قسمت از بازار تاریخی اردبیل به پایان می رسد.

وی ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل به همراه استاندار و اداره کل راه و شهرسازی گام های اساسی را برای حفاظت از بازار تاریخی اردبیل و هم اکنون به صورت همزمان در سه حوزه برمی دارند. سرای زنگیرلو، زرگران و میدان اونچی. عملیات ساختمانی در حال انجام است.