بازسازی مسیرهای دسترسی به منطقه نمونه گردشگری فندلو


رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمین از آغاز عملیات اجرایی بازسازی ورودی منطقه نمونه گردشگری فندلو با واگذاری پروژه به پیمانکار خبر داد.

فندقلو

منوچهر نورزاده امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ گفت: عملیات اجرایی و بازسازی راه دسترسی آسفالته به منطقه نمونه گردشگری فندلو در شهر نمین با تحویل این پروژه به پیمانکار آغاز شد.

رئیس نمایندگی فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نمین افزود: تکمیل این مسیر تکمیل کننده نمونه مسیر ارتباطی منطقه گردشگری و امکانات این مسیر تا تله کابین حیران بوده و در این رونق گردشگری موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: طی چند روز آینده عملیات راهداری مسیر بازگشت جنگل فدولو به پیمانکاران واگذار می شود که می تواند تحولات چشمگیری در گردشگری منطقه ایجاد کند.

نورزاده با اشاره به تلاش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه اردبیل برای ایجاد زیرساخت های لازم برای گردشگری گفت: »