بازدید مدیرکل هنرهای نمایشی اجتناب کرده اند مجموعه تئاتر شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالار آثار هنری


به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت موسیقی معاونت باکلاس هنری شهرداری تهران به رویداد فرارسیدن نیمه شعبان همراه خود میلاد امام مهدی (عج) نماهنگ «بهار پیش بینی» را ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار کرد. بر او باد). این نماهنگ سروده پیمان باغ یا باغ مشترک شعری اجتناب کرده اند امام خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانندگی محمود کیانی است. امید خباکاز طراح پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرحسین […]