بازار دانش محور قطعات خودرو در روسیه به سرعت در حال رشد است – شما آنلاین


بر اساس اعلامیه اخیر دولت آلمان، این کشور در حال پیر شدن و با کمبود شدید نیروی کار در بخش های مختلف است. بنابراین، دولت فدرال آلمان برای غلبه بر این چالش بزرگ به سمت جذب نیروی کار خارجی روی آورده است. اخیراً یک روزنامه آلمانی مقاله ای در مورد کمبود شدید نیروی کار منتشر کرده است […]