بازار خودرو چه خبر است؟/ قیمت خودرو {هر روز} اصلاح می تدریجی


بازار خودرو چه خبر است؟/ قیمت خودرو هر روز تغییر می کند
بازار خودرو چه خبر است؟/ قیمت خودرو هر روز تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری برخلاف آنچه وعده داده شده بود، بازار خودرو متأثر اجتناب کرده اند تخلیه اخباری اجتناب کرده اند جمله تداوم ممنوعیت واردات خودرو، عدم بردن قرعه کشی، کاهش تهیه، تمدید شده شدن توسعه مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دچار نوسان قیمتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ خودروهای خانه به صورت معمول ۱۰ به همان اندازه ۱۳ مرتفع است. […]

به گزارش خبرنگار مهر، اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری برخلاف آنچه وعده داده شده بود، بازار خودرو متأثر اجتناب کرده اند تخلیه اخباری اجتناب کرده اند جمله تداوم ممنوعیت واردات خودرو، عدم بردن قرعه کشی، کاهش تهیه، تمدید شده شدن توسعه مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دچار نوسان قیمتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ خودروهای خانه به صورت معمول ۱۰ به همان اندازه ۱۳ مرتفع است.
این مورد به همان اندازه جایی ورودی گذشت کدام ممکن است شکاف قیمت واحد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار در بیشتر اوقات تجهیزات‌ها صد میلیون تومان را نیز رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اجتناب کرده اند تجهیزات‌ها به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده است؛ شناخته شده به عنوان الگوی اگرچه پژو پارس LX در واحد تولیدی ۱۷۶ میلیون تومان است با این حال دسترس در بازار نزدیک به ۳۷۹ میلیون تومان تخفیف می‌شود. علاوه بر این دنا استاندارد در واحد تولیدی ۲۰۵ میلیون تومان قیمت دارد با این حال دسترس در بازار ۳۹۰ میلیون تومان به کالا می‌رسد.
آنطور کدام ممکن است فعالان بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان می‌گویند اصلی انگیزه نوسانی شدن بازار، کاهش تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق خودرو است، اجتناب کرده اند این رو فروشندگان قیمت‌های دلبخواهی گفتن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین کسی هم نظارتی بر وضعیت بازار ندارد، به گونه‌ای کدام ممکن است به تذکر می‌رسد بازار خودرو به مرحله رهاشدگی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران ساده همراه خود مدل پیچی پایین منبر جستجو در افزایش اوضاع بازار هستند.
وضعیت دسترس در بازار به گونه‌ای پیش می‌رود کدام ممکن است مشتریان حتی اجتناب کرده اند کسب خودروهایی کدام ممکن است زمانی جزو خودروهای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه محسوب می‌شدند هم ناتوان شده‌اند.
دیروز قالیباف رئیس مجلس نیز به این امر پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است «در شرایط حال می‌بینیم کدام ممکن است قیمت تمام شده خودرویی مشابه با پراید ۲۰۰ میلیون تومان است، در حالی کدام ممکن است همراه خود فارکس ۲۵ هزار تومانی می‌توان خودروهایی را در حدود ۵۰۰۰ دلار همراه خود کیفیتی فوق العاده خوشایند وارد ملت کرد کدام ممکن است این درخواست شده است مجلس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام همراه خود آن همراهی کرد.»
در جدول زیر معمول قیمت خودروهای پرتیراژ دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی آمده است.

خودرو (۱۴۰۱)
قیمت بازار (۱۱ اردیبهشت ماه)
قیمت بازار (۷ اردیبهشت ماه)
قیمت واحد تولیدی

کوییک خودکار
۳۲۷ میلیون تومان
۳۲۰ میلیون تومان
۲۷۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶ هزار تومان

کوییک مواد‌ای
۲۳۵ میلیون تومان
۲۳۵ میلیون تومان
۱۶۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ هزار تومان

پراید ۱۱۱
۲۰۱ میلیون تومان
۲۰۱ میلیون تومان

پراید ۱۳۱
۱۸۱ میلیون تومان
۱۸۰ میلیون تومان

تیبا صندوق‌دار
۱۹۹ میلیون تومان
۱۹۵ میلیون تومان
۱۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۶ هزار تومان

تیبا هاچ‌بک EX
۲۱۰ میلیون تومان
۲۰۵ میلیون تومان
۱۲۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷ هزار تومان

ساینا مواد‌ای
۲۱۴ میلیون تومان
۲۱۲ میلیون تومان
۱۲۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۲ هزارتومان

رانا پلاس
۲۹۹ میلیون تومان
۲۹۵ میلیون تومان
۲۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۴ هزار تومان

۲۰۶ تیپ ۲
۳۰۵ میلیون تومان
۳۰۰ میلیون تومان
۱۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ هزار تومان

۲۰۶ تیپ ۵
۳۵۰ میلیون تومان
۳۴۰ میلیون تومان

سمند LX، EF۷
۳۰۸ میلیون تومان
۳۰۵ میلیون تومان
۱۵۸ میلیون تومان

سمند LX آسان
۲۸۵ میلیون تومان
۲۸۳ میلیون تومان
۱۶۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۴ هزار تومان

پژو پارس XU۷
۳۱۰ میلیون تومان
۳۰۸ میلیون تومان
۱۸۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۹ هزار تومان

پژو پارس LX
۳۷۹ میلیون تومان
۳۸۰ میلیون تومان
۱۷۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۶ هزار تومان

دنا استاندارد
۳۹۰ میلیون تومان
۳۸۵ میلیون تومان
۲۰۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ هزار تومان

سورن پلاس
۳۵۲ میلیون تومان
۳۴۵ میلیون تومان
۲۴۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۴ هزار تومان

تأمین