بارش برف در کنار همراه خود کولاک در استان اردبیل


برف با کیفیت صنعتی در اکثر محورهای مواصلاتی استان اردبیل بارید

برف زمستانی

اجتناب کرده اند اولین ساعت روز بارش برف با کیفیت صنعتی در کنار همراه خود کولاک در استانداری اردبیل تحریک کردن شد.

{در این} راستا خواستن به از کیت زمستانی برای تردد در محورهای مواصلاتی اردبیل حیاتی است.

در مناطق منتهی به استان گیلان اجتناب کرده اند جمله گردنه حیران بارش برف گزارش شده است.

بر ایده پیش سوراخ بینی هواشناسی بارش برف در اکثر عوامل استان اردبیل همراه خود رگبار برف شکسته نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن تبدیل می شود.