“این انبوه موارد جراحی واقعاً نگران‌کننده است، به ویژه وقتی به این واقعیت فکر می‌کنیم که برخی از این موارد موارد سرطانی هستند.”


فولام هریس گفت: «تجمیع موارد جراحی واقعاً نگران‌کننده است، به‌ویژه وقتی به این واقعیت فکر می‌کنیم که برخی از این موارد موارد سرطانی هستند. اینها لیفت صورت نیست که مردم آن را به تعویق بیاندازند، اینها جراحی هایی هستند که ضروری هستند و در چند ماه آینده و احتمالاً یک سال آینده چالش های واقعی را برای ما به همراه خواهند داشت.»

فولام هریس افزود که میزان خون ۴۰ درصد کاهش یافته است که به شدت بر توانایی آنها برای از سرگیری روش های جراحی تأثیر می گذارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/