ایجاد سازه های مطالعاتی در اتوبوس های شهری


با همکاری شهرداری اردبیل و اداره کل کتابخانه های عمومی استان ساختار مطالعاتی در ۱۰ دستگاه اتوبوس شهری تهیه شد.

ایجاد سازه های مطالعاتی در اتوبوس های شهری

محمود صفری شهردار اردبیل گفت: به مرور زمان ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری به این سازه مجهز می شوند.

غنی سازی اوقات فراغت مسافران در شهر، فرهنگ سازی مردم برای مطالعه و آشنایی با عناوین و خلاصه کتاب ها از مهمترین اهداف این طرح است.