اواخر مراسم ورود به مسجد کارشناسی


عضو شورای شهر اردبیل گفت: شورای شهر اردبیل دیر وارد بحث ساخت و ساز مقابل مسجد متخصص اردبیل شد در حالی که عملیات عمرانی رو به اتمام است.

سافاری سلامت

سافاری سلامت در یک جلسه رسمی شورای شهر اردبیل وی در تشریح دلایل عدم اجرای طرح توقف عملیات ساخت و ساز در مقابل مسجد تخصصی اردبیل اظهار داشت: به چهار دلیل این طرح را امضا نکردم و در آن شرکت نکردم.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اول این است که مجوز این پروژه قبلا صادر شده و در یکی از جلسات رسمی شورای شهر حتی برای این پروژه تخفیف داده شده است.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل دلیل دوم را پرداخت شهریه از سوی هیئت امنای مسجد عنوان کرد و گفت: مجوز اجرای این پروژه صادر شده و با وجود اینکه ساکنان منطقه با قوانین آشنایی ندارند، مجوز صادر شده است. طبق قوانین خاصی صادر شده است.

در مورد آن بخوانید: شهرداری مجوز ساخت مسجد امام علی (آمریکا) را صادر کرده است.

سلامت صفری به دیر رسیدن شورا به عملیات عمرانی مقابل «مسجد خبرگان» اشاره کرد و افزود: اهالی منطقه از توسعه مسجد کارشناسی امام علی (ع) نارضایتی چندانی نداشتند.

وی با اشاره به مخالفت خود با قسط ۶۰ درصدی خسارت تاخیر تادیه در ۶ قسط، گفت: مبلغ چک و مبلغ آن در کمیسیون مشخص نیست و روحیه لایحه شهرداری نیز مشوق متخلفان است.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل تصریح کرد: تعدادی از سازندگانی که قرارداد خود را به موقع انجام نداده اند و در دادگاه به دلیل عدم دریافت چک محکوم شده اند، نباید به بازکردن این درها تشویق شوند.

ری سلامت صفری خواستار اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجع قضایی است.

بیانیه سلامت سافاری اینجا خواندن.

رویداد

اواخر مراسم ورود به مسجد کارشناسی