اهمیت ایجاد تعادل بین بودجه و ماموریت بنیاد ملی نخبگان


به گزارش خبرگزاری مهر، جابجایی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری در نشست رئیس و مسئولان بنیاد ملی نخبگان با رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وی در بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر لزوم گسترش دامنه حمایت از استعدادها و نخبگان پیشرو و افزایش همکاری و همکاری شورای اسلامی با پایگاه ملی نخبگان، گفت: در راستای ظرفیت استعدادهای درخشان. نیروی انسانی، نخبگان و فعالان عرصه فناوری و نوآوری، ظرفیت پشتیبانی پایگاه ملی نخبگان افزایش می‌یابد.» مجلس شورای اسلامی می تواند زمینه ساز رشد استعدادهای برتر باشد. ، جذب و حفظ نخبگان و جذب کارگران روشنفکر و خلاق.

اهمیت ایجاد تعادل بین بودجه و مأموریت بنیاد نخبگان کشور

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر لزوم گسترش سبک، دامنه نفوذ و پایگاه حمایتی بنیاد، ادامه داد: سیاست های نخبگان باید به روز و متناسب با نیاز جامعه و توانمندی نخبگان، برنامه ریزی های لازم انجام شود. باید اجرا شود.”

وی با اشاره به اهمیت ایجاد تعادل بین بودجه و ماموریت بنیاد ملی نخبگان با کمک شورای اسلامی، گفت: بودجه جاری بنیاد با توجه به اهمیت بالای نخبگان و استعدادهای پیشرو متناسب نیست. به مأموریت و ظرفیت این منطقه و بخشی از کیشر کیشر کیشر کیشر کیشر کیشر کیشر درکور به بهود به بیندا کیشه کند کند. به طور متوسط ​​سالانه ۴۰۰۰ استعداد برتر تحت حمایت بنیاد قرار می گیرند در حالی که ظرفیت نخبگان و نیروی انسانی تحصیل کرده و توانمند کشور بسیار بالاتر از اینهاست.

گسترش دایره و محدوده نخبگان

ستاری با بیان اینکه با توجه به رویکرد سند راهبردی کشور در امور نخبگان باید از «بسیار محدود به خوب و گسترده» در حوزه نخبگان حرکت کنیم، افزود: با توجه به ظرفیت نیروی انسانی، ضروری است که پایه گذاری در جهت توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر کشور باشد، ضمن افزایش دایره و گستره نخبگان در سایر رشته ها مانند مدیریت، کارآفرینی، صنعت، فناوری و … تعداد بیشتری از استعدادهای برتر را شناسایی کرده و در نتیجه بتوانیم. حداقل ۳ تا ۲ درصد از جامعه دانشگاهی کشور را تحت پوشش تسهیلات توانمندسازی قرار داد و بر این باور بود که البته این دستاورد مهم در گرو افزایش منابع بنیاد ملی نخبگان است و لازم است این امر با همکاری صورت گیرد. از نهاد قانونگذاری و حمایت بیش از دولت از پایه.

منبع

The post اهمیت ایجاد تعادل بین بودجه و ماموریت بنیاد ملی نخبگان appeared first on you online.