اهالی کارکنان سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات راه اندازی شد شدند


به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اتحادیه نجات غریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غواصی، محمد ناصری، سرپرست فنی کارکنان سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات با عنایت به تعیین مقدار اردوی حاضر در مرحله یک اردوی تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج حاصل اجتناب کرده اند آن گزارش. اسامی ورزشکاران با دعوت به مرحله دوم اردو گفتن شد.

بر این مقدمه در اطراف جدید اردوی تدارکاتی کارکنان سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات با حضور ۱۰ ورزشکار در بخش پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ورزشکار در بخش بانوان برگزار تبدیل می شود. ادعا به این اردو در اواخر فروردین ماه برگزار شود.

اسامی نمایندگی کنندگان در اردوی مرحله دوم اردوی کارکنان سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات به رئوس مطالب زیر است:

سوگند آقایان
۱- امین خوب نیکو (تهران).
۲- سامان اسپید داست (تهران)
۳- سجاد سیادتی (تهران).
۴- سید محمد حسینی (فارس).
۵- امیر ارسلان زریعی (فارسی).
۶- رضا قاسمی (اصفهان)
۷- هادی دریان نژاد (بوشیر)
۸- بهشاد علیزاده (مازندران)
۹- امیر خراسانی (البرز)
۱۰- محسن ماهمان نواز (خراسان رضوی)

بخش خانمها
۱- فرزانه فصیحی (اصفهان).
۲- فائزه عاشورپور (خراسان رضوی)

۳- کاگان رستمی (کردستان)
۴- ساناز امیر پور (یزد)
۵- راویز شهابی (کیش)
۶- الهام ککلی (البرز)

لذت قیاسی، حمید قدسی نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد ناصری تمرینات سراسری پوشان ناجا را زیر تذکر خواهند داشت.

کارکنان سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات شخصی را برای مسابقات قهرمانی جهان کنار هم قرار دادن می تنبل. ایتالیا میزبان این مسابقات است.

انتهای پیام