انگاپت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالعزیز به کارکنان والیبال پیکان پیوستند


به گزارش ایسنا، رقبا‌های والیبال قهرمانی تجهیزات گلف‌های پسران آسیا اجتناب کرده اند ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت با حضور هشت کارکنان آسیایی برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان‌های پیکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام شهداب یزد هم مشاور‌های ایران {در این} مسابقات هستند.  

تجهیزات گلف پیکان مراقبت از این رقبا‌ها با محمد موسوی  را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید معروف ۲ ستاره والیبال به هماهنگی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسوی تعدادی از زمانی است کدام ممکن است در تمرینات این کارکنان حاضر می‌شود.  

علاوه بر این حضور اروین انگاپت ستاره فرانسوی والیبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمیر عبدالعزیز پایین جاده زن سرشناس هلندی در کارکنان پیکان برای جام تجهیزات گلف‌های آسیا قطعی شد.

رضا مومنی مقدم معلم کارکنان پیکان در اظهار داشت‌وگو با ایسنا اجتناب کرده اند عقد قرارداد این ۲ شرکت کننده با پیکان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ۲ شرکت کننده با تجهیزات گلف پیکان قرارداد امضا کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظریم مسابقاتشان تمام شود تا به تمرینات ما برسندو با توافق توافق مناسب وارد ورزشی‌ها شویم. تا جایی کدام ممکن است می‌دانم بالای ۸۰، ۹۰ سهم مطمئنم کدام ممکن است این گیمرها به کارکنان پیکان ملحق می‌شوند.

گروه‌بندی مسابقات به همین ترتیب زیر است:

گروه A: ایران (پیکان)، تایلند (ناخون راتچاسیمای)، ازبکستان (اوزتلیوم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن (سانتوری سانبردز)

گروه B: ایران (از دوام شهداب یزد)، قطر (الریان)، قزاقستان (تاراز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ( تجهیزات گلف البحری)

انتهای پیام