انعقاد بیش از ۲۰۰۰ قرارداد مدیریت مصرف برق در اردبیلمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۷۰۰ تفاهم نامه همکاری با مشترکین صنعتی، کشاورزی، اداری و CNG منعقد شده است، گفت: پیش بینی می شود حدود ۸۰ مگاوات صرفه جویی در سال جاری انجام شود. این بخش ها