انرژی خورشیدی جایگزین قابل اعتمادی برای سوخت های فسیلی است


مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه ای اردبیل گفت: انرژی خورشیدی به عنوان جایگزینی مطمئن برای سوخت های فسیلی مورد توجه جهانی قرار گرفته است و ایران نیز به دلیل شرایط خاص آب و هوایی یکی از مناطق آسیب پذیر در استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق محسوب می شود.

برج برق

حسین گادی گفت: برای بهره برداری از مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، نهادها، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از انرژی های تجدیدپذیر، لازم است تمامی مدیران استانی نسبت به تامین انرژی برق اقدام کنند. در این جهت .

مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه ای اردبیل گفت: انرژی خورشیدی به عنوان جایگزینی مطمئن برای سوخت های فسیلی مورد توجه جهانی قرار گرفته است و ایران نیز به دلیل شرایط خاص آب و هوایی یکی از مناطق آسیب پذیر در استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق محسوب می شود.

قدیمی گفت: در راستای اصل صرفه جویی، مشارکت در تامین برق مطمئن، کاهش تلفات شبکه و پیک مصرف انرژی در ساعات پیک روز و در نظر گرفتن کم آبی کشور و آلودگی های زیست محیطی، استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق. تولید باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در استان اردبیل پنل های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۲.۲ کیلووات در ۱۳ واحد اداری و در مجموع ۲۸ ساختمان اداری نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای اردبیل گفت: مدیریت امور انتقال برق منطقه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک صنعتی، اداره کل امور فنی و حرفه ای، ستاد سازمان جهاد کشاورزی، خانه بهزیستی اردبیل. ساختمان، پاسگاه مرزی استان، شرکت گاز منطقه ای اردبیل (میدان نظامی)، اداره کل امور عشایری، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه از جمله دستگاه های اجرایی هستند که در ساختمان های اداری اقدام به نصب پنل های خورشیدی می کنند.

القادی گفت: نیروگاه های تجدیدپذیر را می توان در ادارات دولتی به صورت تولید در نقطه مصرف احداث کرد و نه تنها می تواند بیشتر برق مورد نیاز را به ویژه در اوج نیمه روز تابستان تامین کند، بلکه می تواند انرژی فسیلی را نیز حفظ کند. نسل ها و ذخایر آینده.تحقق منابع ملی.