انتقاد وزیر بازی اجتناب کرده اند محافظت ورزشگاه آزادی/ سجادی: هیچکس {نمی تواند} جای دبیر را بگیرد


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سیدحمید سجادی صبح جمعه در مراسم افتتاحیه مجموعه حمایت اجتناب کرده اند گروه های سراسری کشتی فرنگی با تبریک عید سعید فطر تصدیق شد: حضور ما موید اینجا است کدام ممکن است همراه با کشتی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نفر اول حمایت می کنیم. بازی در ملت با تمام توانمان.» {در این} مراسم برای تعدادی از ثانیه با خودم در نظر گرفته شده کردم کدام ممکن است چرا فدراسیون سراسری جدا از تعهد بی نظیر شخصی کدام ممکن است محافظت بازی قهرمانی است، باید به در نظر گرفته شده تحمیل متعدد چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها برای ورزشکاران برای بقا، استقامت باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت مسیر مسابقات بیشتر است؟

وزیر بازی افزود: از نظر من این کم کاری مسئولان است، نیم قرن پیش این مجموعه سخاوتمندانه ورزش می تدریجی، با این حال حتی برخی میزها در منطقه پارکینگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های ورزشگاه آزادی اثری ندارند، در حالی کدام ممکن است در همه جای مکان هستند. در دنیا به بهتر از تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از منظوره است.” اجتناب کرده اند چشم اندازها شخصی استفاده می کنند.

وی افزود: ۲۸ هزار پایین ورزشی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی داریم با این حال خواه یا نه مدیریت دارایی هم داریم؟ در متنوع اجتناب کرده اند شهرهای اقتصادی سوله های تمیز داریم کدام ممکن است گورستان های موتوری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان محل قرارگیری ورزشی استفاده کرد.

سجادی خاطرنشان کرد: {در این} فضای زیبای ۵ سالنی ۲ سالن توسط مسئولان فدراسیون کشتی برای خدمت به گروه های سراسری کشتی افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های زیبایی شناختی زیادی در همین جا انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند خواهران مذهبی کنجکاوی مند به بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندی آن را ببینید. فضاهای ورزشی، بهتر از این چشم اندازها را می بینند. خدا را شکر شرایط مناسبی تحمیل شده است.

سجادی در نهایت اظهار داشت: خوب ورزشگاه نیمه تمام در همین منطقه در اختیار فدراسیون کشتی قرار گرفت تا سریع به استفاده از برسد. این می تواند اولین ورزش در همه عامل باشد. ما بهتر از مدال‌های المپیک را در اختیار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً اجتناب کرده اند سوی مسئولان حمایت می‌شود. اینها چشم اندازها مبارک گروه بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه گروه کشتی است.

وی خطاب به منشی اظهار داشت: خواهید کرد طوری کار می کنید کدام ممکن است همه مشکل بکشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس متنوع خواهید کرد نشود. خواهید کرد باید ۳۲ یا ۴۲ سال اجتناب کرده اند آقای پولادگر کدام ممکن است ۲۲ سال ریاست جمهوری را بر عهده داشته اند، بهتر باشید. سایه ات بر کشتی ایران یکپارچه داشته باشد.

انتهای پیام