انتشار آگهی از دست دادن مدرک تحصیلی در روزنامه


در این مقاله به موضوع انتشار آگهی از دست دادن مدرک در روزنامه ها و نحوه اخذ مدرک جدید پرداخته شده است.

انتشار آگهی از دست دادن مدرک تحصیلی در روزنامه

به گزارش دیدشهر، انتشار آگهی در مورد از دست دادن مدرک در روزنامه بسیار آسان است، به شرطی که این روند به درستی انجام شود.

درج آگهی از دست دادن مدرک در روزنامه چه فایده ای دارد؟

قبل از هر توضیحی باید بگوییم که هر نوع سندی که صادر می شود ممکن است برای دارنده عواقب قانونی داشته باشد و باید از آن محافظت کند.

یکی از عواقب قانون این است که هرکس سندی را پیدا کند می تواند با تغییر عکس و سایر جزئیات از آن سوء استفاده کند، طبق قانون هرکس سند معتبری را گم کند باید در یکی از روزنامه ها گزارش شود. دارای مجوز و وضعیت خوبی برای گزارش مفقود شدن آن.

روش انتشار آگهی از دست دادن مدرک تحصیلی در روزنامه

در مرحله اول باید به اداره آموزش دانشگاه مراجعه و مدارک لازم برای صدور گواهینامه جدید یا المثنی را تهیه کنید.

یکی از این اسناد، آگهی از دست دادن مدرک تحصیلی در روزنامه است.

طبق آیین نامه وزارت علوم این آگهی باید سه نوبت و به فاصله ۱۵ روز منتشر شود اما برخی از دانشگاه ها دو بار پذیرش می کنند.

دیده شده که عده ای این نوع آگهی را به یکی از نشریاتی که ممکن است مجوز سراسری نداشته باشد سفارش می دهند و با هزینه تمام شده مجبور به چاپ مجدد می شوند.

برای رفع این مشکل می توانید با شماره تماس بگیرید ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲ برای انتشار آگهی خود با قیمت مناسب در یکی از روزنامه های سراسری کثیرالانتشار تماس بگیرید.

برای صرفه جویی در زمان، آگهی ها در روزنامه ها درجه خود را از دست می دهند روز بعد منتشر می شود و برای شما ارسال می شود تا به دانشگاه ارسال شود.

انتشار آگهی از دست دادن مدرک تحصیلی در روزنامه