امیر عققی متنوع حسین عققی شد


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی فدراسیون ووشو، طی حکمی اجتناب کرده اند سوی امیر صدیقی رئیس فدراسیون، امیر اوجاقی شناخته شده به عنوان معلم خدمه پسرها ساندا ایران منصوب شد. علی دهقان نیز شناخته شده به عنوان معلم همراه با اوجاقی حضور می تواند داشته باشد.

امیر اوگاگی پیش اجتناب کرده اند این کاپیتان خدمه سراسری بچه ها بود. وی شناخته شده به عنوان سرمربی خدمه بچه ها در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ کره جنوبی اجتناب کرده اند ۵ چشم انداز بالقوه ۴ مدال طلا گرفت.

خدمه تحمل هدایت وی کدام ممکن است با ۸ سانداکار در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ برزیل نمایندگی کرده بود، ۷ مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مدال برنز کسب کرد. خدمه بچه ها کدام ممکن است با هدایت اوگاکی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ برونئی نمایندگی کرده بود اجتناب کرده اند ۸ امتیاز قابل دستیابی ۶ طلا و یک جفت برنز کسب کرد.

سرپرست فنی خدمه ساندا ایرانیان دارای دکترای مدیریت ورزشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای اردوهای خدمه سراسری (دی ماه ۱۴۰۰) شناخته شده به عنوان معلم با اولین خدمه سراسری همکاری می تدریجی.

خدمه ساندا ایران مراقبت از ورزشی های آسیایی در آکادمی سراسری ووشو ورزش می تدریجی.

انتهای پیام