امضای تفاهم نامه فناوری بین پایگاه دانش ایران و ازبکستان – شما آنلاین


انعقاد تفاهم نامه فناوری بین دانش بنیان ایران و ازبکستان
انعقاد تفاهم نامه فناوری بین دانش بنیان ایران و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، همزمان با برپایی نمایشگاه هفته نوآوری ازبکستان و در پی موافقت اولیه وزیر توسعه نوآوری ازبکستان، نشست توسعه همکاری ها در حوزه نوآوری برگزار شد. تامین مالی ایران و ازبکستان با حضور نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی ایران و مدیرعامل صندوق علم و حمایت […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، همزمان با برپایی نمایشگاه هفته نوآوری ازبکستان و در پی موافقت اولیه وزیر توسعه نوآوری ازبکستان، نشست توسعه همکاری ها در حوزه نوآوری برگزار شد. تامین مالی ایران و ازبکستان با حضور نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی ایران و مدیرعامل صندوق تامین مالی علم و حمایت از نوآوری ازبکستان برگزار شد.
در این جلسه دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری، ضمن نشان دادن تجربه صندوق در راه اندازی صندوق های جسورانه با همکاری بخش خصوصی، ایجاد صندوق مشترکی را برای تامین مالی پروژه های نوآورانه دو کشور پیشنهاد کرد.
وی به تشریح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه صادرات و تامین مالی شرکت های دانش بنیان پرداخت و بر توسعه همکاری های فناورانه دو کشور تاکید کرد.
بنیاد جان اوکنوف، مدیر عامل صندوق حمایت از علم و نوآوری ازبکستان، تجربه این صندوق را در تامین مالی شرکت های جدید و پروژه های بین المللی در کشورهایی مانند بلاروس، مجارستان و اوکراین نشان داد.
در این جلسه مقرر شد طرفین پیشنهادات خود را در دو حوزه مشخص تامین مالی پروژه ارائه و صندوق مشترکی برای اجرا ایجاد کنند.
در خارج از نمایشگاه هفته نوآوری ازبکستان، قراردادهای همکاری فناورانه به ارزش ۵.۵ میلیون دلار و ۱۵ تفاهم نامه همکاری فناورانه به ارزش ۶.۵ میلیون دلار بین شرکت های دانش بنیان و بخش های دولتی و خصوصی ازبکستان امضا شد.