: الگوی زندگی خود را علی دایی قرار دهید


بخشدار هیر خطاب به ستاره پویان ورزشکار مدرسه فوتبال گفت: علی دایی الگوی خوبی برای شماست و باید در زندگی خود تلاش کنید.

علی دایی


محمدرضا راستکار در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی و اداری تختی هیر با ورزشکاران مدرسه فوتبال ستاره پویان دیدار و گفتگو کرد.

بخشدار هیر افزود: علی دایی الگوی خوبی برای شماست و باید سعی کنید در زندگی خود مانند یک اسطوره فوتبال جهان به ورزش بپردازید زیرا ورزش عامل موفقیت برای رسیدن به خیلی چیزها است.

وی افزود: در راستای توسعه ورزش و سلامت در بخش مو، سعی خواهیم کرد هرگونه کاستی و کاستی را متعادل کنیم تا جامعه ای سالم و متناسب ایجاد کنیم.

بخشدار هیر همچنین با قدردانی از مسئولان اداره ورزش و جوانان به دلیل برگزاری برنامه های متنوع ورزشی و فرهنگی برای پرکردن اوقات فراغت خود گفت: بی شک همدلی و هم افزایی یکی از عوامل رشد در اهداف و شناسایی تیم ها و فعالیت های ورزشی فعال است. در این زمان می توان آنها را لمس کرد.

در پایان محمدرضا راستکار نیز از تنها مربی سکولا ستاره پویان بخش هیر به دلیل فعالیت های ورزشی و فرهنگی تقدیر کرد.


علی دایی