افزایش نرخ کرایه تاکسی در پارس آباد


سرپرست مسئله گروه مدیریت بار شهر پارس آباد اجتناب کرده اند افزایش نرخ کرایه تاکسی {در این} شهر خبر داد.

تاکسی


فرهاد عین اللهی در خصوص استراتژی تصمیم گیری نرخ کرایه تاکسی های داخل شهری پارس آباد اظهار داشت: لایحه تصمیم گیری کرایه تاکسی ها پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل کارشناسی، با اصرار هیأت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای گروه، در شورای اسلامی شهر پارس آباد به تصویب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تایید کمیته تطبیق راهنمایی شهرستان ابلاغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات الصاق بر چسپ افزایش قیمت برای تاکسی ها اجتناب کرده اند فردا گلوله کردن احتمالاً وجود خواهد داشت.

مدیرعامل گروه مدیریت بار بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر شهر پارس آباد خاص کرد: کرایه محلات بیوک خانلو به مسکن مهر فاز ۱و۲- عربلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد رضالو ۳۰۰۰۰ ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی مسیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله شهر ۲۵۰۰۰ ریال در‌تذکر‌ گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این با برای درمان همه شرایط حال اجتناب کرده اند جمله وضعیت کرونایی، استهلاک خودروها، افزایش ارزش ها، تامین معیشت رانندگان تاکسی، قیمت بالای خودرو، بیمه، ارزش های مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در استفاده عموم ساکنان، در مجموع این رقم هم برای رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مسافران راستگو به نظر می رسد مانند است.


تاکسی