افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته


مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل گفت: قیمت تضمینی خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

گندمکاران


علی نوبخت در جلسه کمیته اقدام مشترک برای تنظیم بازار استان اظهار داشت: خرید تضمینی گندم از ۱۷ خردادماه در مراکز خرید استان آغاز شده و تاکنون ۶۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است. .

وی ارزش گندم خریداری شده را ۸۶۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۴۲ مرکز از جمله مراکز خرید ملکی و سیلوهای خصوصی و مستقیم از هر نظر برای خرید گندم در استان اردبیل تجهیز و خرید تضمینی دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل تصریح کرد: قیمت گندم خریداری شده توسط کشاورزان از سه شرکت هدفمندی یارانه، بودجه و خدمات بازرگانی قابل پرداخت است که در استان اردبیل در مجموع ۷۵۰۰ میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت می شود. آن منطقه

نوبخت با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی امسال نسبت به سال زراعی گذشته افزایش یافته است، گفت: امسال با خرید و ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه بندی داده های کشاورزی، قیمت گندم خریداری شده بلافاصله به کشاورزان واریز می شود. حساب.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۳۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان به صورت تضمینی خریداری شود که هر کیلو ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلو هزار تومان به عنوان تشویقی به کشاورزان پرداخت شود.

مدیرکل غلات و خدمات بازرگانی استانداری اردبیل تصریح کرد: کشاورزانی که قصد ارسال محصولات گندم و کلزا به مراکز خرید را دارند لازم است اطلاعات خود را در منطقه وزارت جهاد کشاورزی ثبت کنند تا در خرید مشکلی ایجاد نشود. روند. .


گندم می پیوندد