افتتاح نمایشگاه ابدی گل در اردبیل


شهردار اردبیل در بازدید اجتناب کرده اند وسط پرورش گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه شهرداری اجتناب کرده اند تغییر این مجموعه عظیم به نمایشگاه ابدی گل مورد استفاده قرار گیرد بیشتر مردم خبر داد.

    افتتاح نمایشگاه دائمی گل در اردبیل

شهردار اردبیل در بازدید اجتناب کرده اند وسط پرورش گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه شهرداری اجتناب کرده اند تغییر این مجموعه عظیم به نمایشگاه ابدی گل مورد استفاده قرار گیرد بیشتر مردم خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اردبیل، محمود صفری {در این} بازدید کدام ممکن است اعضای شورای اسلامی شهر را همراهی می کردند، با ادعا این خبر افزود: استفاده کلی اجتناب کرده اند قابلیت تحمیل شده در مجموعه برای ساخت گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه شهرداری اردبیل جدا از شهروند گران قیمت یکی اجتناب کرده اند بروزترین tp-date محصولات متخصصین فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه سازی شهری ممکن است در بدست آوردن به درآمد ایمن برای شهرداری اردبیل کارآمد باشد.

صفری علاوه بر این با یادآوری امتحان شده های شهرداری اردبیل برای حرکت به تلاش شخصی مبنی بر کاشت ۲ میلیون بوته گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ هزار اصله نهال در اردبیل در جشن روز درختکاری امسال، تصریح کرد: تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ اصله نهال در درجه شهر کاشته شده است. آموزش داده شده است شد: با یکپارچه ورزش همکاران در سیما، منظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهری شهرداری اردبیل این وعده نیز محقق ممکن است.

    افتتاح نمایشگاه دائمی گل در اردبیل