افتتاح محور ۲۴ کیلومتری پارس آباد به مشگین شهر


نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در شورای اسلامی گفت: تا پایان امسال ۲۴ کیلومتر از محور پارس آباد به مشگین شهر آماده بهره برداری می شود.

جاده

عباس جهانگیرزاده ۲۴ مردادماه در بازدید از پروژه بزرگراه پارس آباد – مشگین شهر اظهار داشت: روسازی ۱۵ کیلومتر از جاده سربند – مشگین شهر در حال انجام است که امیدواریم این ۱۵ کیلومتر تا پایان فصل کاری به بهره برداری برسد. بودجه و سرعت کار پیمانکار.

وی نیاز به تکمیل ۲۰ کیلومتر جاده چهارخطه پارس آباد – سربند را برشمرد و بیان کرد: ۱۱ کیلومتر از این جاده در ماه گذشته دچار تردد شد و ۹ کیلومتر باقی مانده نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در شورای اسلامی گفت: با رسیدگی به مسیر پرترافیک و تصادف ۲۰ کیلومتری پارس آباد به سربند امیدواریم شاهد رضایت اهالی و مسافران این جاده باشیم.

جهانگیرزاده افزود: در ۱۸ ماه گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این مسیر ارتباطی و تبادلی اختصاص یافته است که امیدواریم تزریق منابع بیشتر در سال جاری نیز به تشویق و تشویق پیمانکاران کمک کند.