اعلام رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تکواندو


به گزارش ایسنا، در رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، در گروه مردان، آرمین هادی‌پور نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان که بعد از المپیک ۲۰۲۰ توکیو پای آسیب دیده خود را جراحی کردن و شرایط حضور در مسابقات بین المللی را نداشت،  با ۱۲۶.۵۵ امتیاز با ۲ پله سقوط در جایگاه دهم ایستاد؛ محمد صادق دهقانی با ۵ پله سقوط و با کسب ۵۸.۹۰ امتیاز در جایگاه چهلم جهان قرار گرفت. مهدی حاج موسایی با کسب ۵۳.۲۰ امتیاز در جایگاه ۴۶ جهان بدون تغییرهمچنان باقی مانده است. حسین لطفی دیگر تکواندوکار ایران در این وزن با ۱۸ پله سقوط نسبت به رنکینگ قبلی با ۴۰.۵۰ امتیاز در رده شصت و دوم جای گرفته است. محمد حسن پلنگ افکن با ۳۴.۲۵ امتیاز و ۲ پله سقوط در رده شصت و نهم قرار گرفت و علی توکلی هم با ۷۶/‏۳۳‬ امتیاز و بدون تغییر در رده هفتاد و سوم ایستاه است.

در این وزن همچنین امیرعباس رهنما با کسب ۳۲.۰۰ امتیاز و یک پله صعود در رتبه ۷۶ جهان قرار دارد و پشت سر او رضا جمشیدی با کسب ۳۱.۱۸ و ۲ پله صعود در رده هفتاد و هفتم ایستاده است.

در وزن ۶۸- کیلوگرم سروش احمدی با کسب ۱۴۱.۶۰ امتیاز و یک پله پایین تر نسبت به ماه قبل در رتبه هشتم قرار گرفت. امیرمحمد بخشی نیز با ۷۲.۳۶ امتیاز به‬ رده سی ام رفت. محمد مهدی عمادی نیز با کسب ۵۴.۵۰ در جایگاه ۴۶ ایستاد. پاشا عطاردی با ۳۰.۱۶ امتیاز در جایگاه هشتاد و هفتم، امیرسینا بختیاری با ۹۲/‏۲۷‬ امتیاز در رتبه ۹۷ و عرفان بزرگی با ۹۲/‏۲۵‬ امتیاز به رده ۱۰۶ رسیدند.

میرهاشم حسینی در وزن ۸۰- کیلوگرم ۵۰/‏۵۶‬ امتیاز بدون تغییر در رده چهل و یکم جای گرفته است. دانیال بزرگی با ۲ پله صعود و با ۵۲/‏۵۳‬ امتیاز به رده چهل و سوم رسید. علی اشکوریان نیز  با ۴۰.۸۴ امتیاز  به رتبه شصت سقوط کرد. مهران برخورداری با ۳۳.۴۹ امتیاز و ۲ پله صعود در رده شصت و هفتم قرار گرفت. محمد حسین یزدانی با ۳۱.۱۲ امتیاز بدون تغییر در رده هفتاد و چهارم قرار گرفت؛ محمدعلی خسروی نیز با ۲۶.۰۸ امتیاز به رده ۸۸ رفت.

سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم با ۱۴۱.۹۵ امتیاز و‬ بدون تغییر در رده نهم قرار دارد. علی احمدی با امتیاز ۴۰/‏۵۰‬ امتیاز به رتبه چهلم رسید. سعید رجبی با ۳۴.۴۶ امتیاز رده پنجاه و ششم، علی نجفی با ۳۳.۶۰ امتیاز در رده پنجاه و هشتم، آرش دباغ تفرشی با امتیاز ۲۹.۹۰ و یک پله صعود به رده شصت و چهارم؛ علیرضا نادعلیان با ۲۶.۰۰ امتیاز و یک پله صعود در رده هفتاد و دوم جای گرفتند.

اما در گروه زنان غزل سلطانی در وزن ۴۹- کیلوگرم با ۲۵/‏۷۱‬ امتیاز و ۲ پله سقوط در رده سی و پنجم ایستاد. نگار اسماعیلی با ۲۰/‏۶۷‬ امتیاز و یک پله سقوط به رده سی و هشتم، سعیده نصیری با ۰۵/‏۵۶‬ امتیاز و یک پله صعود به رده پنجاه و یکم، مبینا نعمت زاده با ۴۳.۰۲ امتیاز در رده هفتادم، معصومه رنجبر با ۲۰/‏۴۱ امتیاز ‬ در رتبه هفتاد و یکم، مهشید کریمیان با امتیاز ۳۲/‏۴۰‬  در رده هفتاد و سوم، مهلا مؤمن زاده با ۷۶/‏۳۹‬ امتیاز در جایگاه هفتاد و چهارم قرار گرفتند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم؛ ناهید کیانی با ۹۹.۴۳ امتیاز و ۳ پله سقوط به رده بیست و دوم رفت. زهرا شیدایی با کسب ۶۸.۴۰ امتیاز به رده چهلم رسید. نسترن ولی زاده با ۶۰/‏۵۵‬ امتیاز، همچنان در رده پنجاه و دوم ایستاده است. پریسا جوادی با ۴۳/‏۳۴‬ امتیاز نیز بدون تغییر در رده هفتاد و یکم قرار دارد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم؛  ملیکا میرحسینی با ۴۰/‏۱۰۷ امتیاز همچنان رده هفدهم قرار دارد. کوثر اساسه با ۴۰/‏۶۴‬ امتیاز در رده سی و سوم است. سیده نرگس میرنوراللهی با  ۲۵/‏۴۷‬ امتیاز در رده چهل و یکم ایستاده است. عسل صابری با ۷۲/‏۳۸‬ امتیاز در رده پنجاهم قرار دارد. یاسمن محمدی با ۳۲/‏۳۶‬ امتیاز در رده پنجاه و دوم و کیمیا همتی با یک پله سقوط و با ۰۵/‏۲۹‬ امتیاز در رده شصت و پنجم قرار دارند.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم؛ اکرم خدابنده ۹۳/‏۴۱ امتیاز و‬ یک  پله صعود به رده چهل و سوم رسید و زهرا پوراسماعیل با ۰۵/‏۳۷‬ امتیاز و بدون تغییر در رده چهل و هشتم ایستاده است.

انتهای پیام