از ناجیان زنان با ورزش صبحگاهی گرفته تا درمان های بدون عارضه سرطان – شما آنلاین هستید


دانشمندان دانشگاه براون در ایالات متحده می خواستند دریابند که آیا کودکان هنگام یادگیری مطالب جدید مزیت عصبی دارند یا خیر. آنها از مغز کودکان ۸ تا ۱۱ ساله قبل، در حین و بعد از یادگیری نحوه انجام یک کار تصویربرداری کردند. مشخص شد که کودکان در طول تمرین، افزایش سریع اسید گاما آمینوبوتیریک […]