ازبکستان هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردهای افغانستان را پس نمی‌دهد


به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند ایندیپندنت، این هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردها در روز فروپاشی مقامات پیشین افغانستان وارد قلمرو ازبکستان شدند.

ایرگاشف اظهار داشت آمریکا آمریکا مالک هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردهای منتقل شده به ازبکستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات آمریکا انتخاب می‌گیرد کدام ممکن است با آنان چه تدریجی.

پس اجتناب کرده اند فاش شدن خبر ناپایدار اشرف غنی، ده‌ها خلبان نیروی اثیری افغانستان در کنار با خانوار‌هایشان با ۶۴ فروند هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگرد نیروی دریایی {به سمت} ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان پرواز کردند. اجتناب کرده اند این میان ۴۶ فروند هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگرد در ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ فروند تولید دیگری در تاجیکستان لمس کردن آمدند.

امرالله صالح، معاون رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان در حساب توییتری شخصی اجتناب کرده اند مقامات ازبکستان بابت پس ندادن هلی‌کوپترهای افغانستان به طالبان تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: طالبان اجتناب کرده اند این پتانسیل ها برای تحکیم حکومت ترور، خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب افراد افغانستان استفاده خواهند کرد.

مقامات تاجیکستان تاکنون با توجه به بالگردهای نیروی دریایی مقامات پیشین افغانستان ازجمله تعدادی از فروند بلک هاوک (Black Hawk) کدام ممکن است در آن ملت نگهداری می‌‎شوند، اظهار تذکر نکرده است.

ملا محمد یعقوب، وزیر حفاظت گروه طالبان، در ماه ژانویه به مقامات‌های ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان هشدار داد کدام ممکن است پایداری طالبان را آزمایش نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیماهای نیروی دریایی را به این گروه عرضه دهند.

ملا یعقوب شبح کرد کدام ممکن است طالبان اگر مجبور شوند به اقدام خیلی شبیه علیه تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان کف دست خواهند زد.

با این وجود عصمت‌الله ایرگاشف اظهار داشت انتخاب ازبکستان با توجه به هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردهای مقامات پیشین افغانستان به طالبان نیز ابلاغ شده است.

او افزود: «مقامات آمریکا قیمت آن‌ها را صنوبر کرده است. آمریکا اجتناب کرده اند مقامات زودتر افغانستان حمایت پولی کرد؛ به همین دلیل، ما معتقدیم کدام ممکن است این مثبت است به واشینگتن متکی است کدام ممکن است چگونه با آن‌ها برخورد تدریجی.»

مشاور ویژه مقامات ازبکستان در امور افغانستان افزود کدام ممکن است مقامات ازبکستان هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردهای مقامات پیشین افغانستان را با هماهنگی آمریکا نگه‌داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان نیز این دشواری را می‌دانند.

در همین جاری مقام‌های دفاعی آمریکا آمریکا نیز  گفتند مقامات‌های ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان هیچ این سیستم‌ای برای واگذاری هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردهای مقامات پیشین افغانستان به طالبان ندارند.

سرگرد راب لودویک، سخنگوی وزارت حفاظت آمریکا اظهار داشت هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردهای مقامات پیشین افغانستان، موضوع کار با هم امنیتی قلمرو‌ای با مقامات‌های ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان است.

به آگاه سخنگوی وزارت حفاظت آمریکا روز ۲۱ اوت ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان فروپاشی مقامات پیشین افغانستان، ۴۶ هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگرد در ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگرد در تاجیکستان لمس کردن آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در آن ملت ها نگهداری می‌شوند.

هواپیماهای نیروی دریایی مقامات پیشین افغانستان کدام ممکن است در ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند برای ادغام کردن PC-12، C-208، AC-208 را انتخاب کنید و انتخاب کنید A-29 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالگردها برای ادغام کردن Mi-17 UH-60 است.

انتهای پیام