اردوی کارکنان کشتی فرنگی بچه ها اجتناب کرده اند ۸ فروردین تحریک کردن تبدیل می شود


به گزارش ایسنا، اردوی کارکنان کشتی فرنگی بچه ها اجتناب کرده اند ۱۸ تا ۳۰ فروردین ماه در استراحتگاه مدرسه علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات دانشکده آزاد اسلامی تهران برگزار تبدیل می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به رئوس مطالب زیر است:

۵۷ کیلوگرم: احمد محمد نژاد جوان (خراسان رضوی) – علی مومنی (مازندران) – سینا خشمگین (لرستان) – ابراهیم خاوری (مازندران) – شهد خسروی (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: آرمن حبیب زاده (مازندران) – محمدمهدی پلنگار (مازندران) – علی گلی زادگان (تهران) – علی خرمدیل (تهران)
۶۵ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد (مازندران)، محمدرضا چاکری (لرستان)، عباس ابراهیم زاده (مازندران)، یوسف جابری (تهران).
۷۰ کیلوگرم: حسن محمد آقایی (البرز) – سید امیر مهدی حسینی (مازندران) – علی رضایی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: عرفان الله (مازندران) – امیرحسین مغتی (خراسان رضوی) – سبحان رحمانی (مازندران)
۷۹ کیلوگرم: سبحان یاری (کرمانشاه) – وحید اسماعیل زاده (تهران) – مجید باقری (خراسان رضوی)
۸۶ کیلوگرم: عارف رنجبر (البرز)، ابوالفضل یارحمدی (لرستان)، محمدجواد صالحی (مازندران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین نوری (تهران).
۹۲ کیلوگرم: مبین عظیمی (کردستان) – محراب بابایی (خراسان رضوی) – حسین رسولی (همدان) – مهدی حاجیلویان (همدان)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذربرا (تهران) – فرهاد بطافایی (لرستان) – طاها خمینی (خراسان رضوی)
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی (گیلان) – ابوالفضل رستم پور (گیلان) – سالار حبیبی (تهران) – مصطفی تقانی (خراسان رضوی)

معلم: کافه محسن

تحلیلگر: یداله العصامی
مربیان چرخشی: استان های تهران، البرز، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی باید هر {کدام یک} معلم حاضر دهند.

مرحله دوم اردوی کارکنان سراسری کشتی فرنگی بچه ها اجتناب کرده اند ۱۸ تا ۲۹ فروردین ماه در اسلامشهر برگزار تبدیل می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به رئوس مطالب زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرش نگهداری (شیراز)، مهدی جواهری (قم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدمهدی گلمپور (فارس).
۶۰ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)، احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) رضا گیتاسی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: سید دانیال سهرابی (خوزستان) محمد اسکندری (اصفهان)
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) رضا ساکی (خوزستان) علی رضا عبدلی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: سجاد اختری (تهران)، مسعود کاووسی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: علی رضا محمدی (خوزستان)، کامران ارگش (خوزستان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد امین اسد محمد (تهران).
۸۷ کیلوگرم: سعید کریم زاده (خوزستان)، علی عابدی درزی (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (مازندران)، امیرحسین حمسیان (مازندران)، شایان حبیب زارعی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: شاهرخ مکائلی (قم)، سید ابوالفضل میرزاده (مازندران) فردین هدایت (مازندران)
معلم: حمید باوفا
مربیان: حسن حسین زاده، مهرداد اسفندیاریور، مالک محمد بویری، ایوب علوی، مهدی علیزاده

تحلیلگر: روح خدا {راضی کننده} است
ماساژور: محمدرضا صادقی
مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی
معلم لیگ: معلم حاضر شده توسط شورای کشتی استان های سیستان، بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر

انتهای پیام