اردبیل به قطب کشاورزی تبدیل شده است


رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: منطقه اردبیل قطب کشاورزی کشور است و نقش مهمی در خودکفایی و دستیابی به استقلال اقتصادی دارد و در همگانی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در بین استان‌های کشور پیشرو بوده است.

آبیاری مزارع کشاورزی

نادر تقی زاده ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: منطقه اردبیل قطب کشاورزی کشور است و نقش اساسی در استقلال معیشتی و اقتصادی دارد که از سایر مناطق وارد می شود.

وی افزود: سالانه ۱۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در استان تولید می شود که از این میزان ۸ میلیون قطعه مرغ بیش از مصرف در استان به سایر استان های کشور صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سطح حقوق و مزایای کارکنان شاغل در جهاد کشاورزی نسبت به سایر دستگاه های اجرایی کمتر است و انتظار داریم نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی حقوق جهاد کشاورزی را با سایر دستگاه ها برابر کنند. ” آن را با یک پیگیری جدی مطابقت دهید.

وی افزود: بیمه کشاورزی یکی از نیازهای بخش کشاورزی است که هر ساله با ترویج، آموزش و تشویق کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد، اما در مواقعی که بر اثر عوامل قهری مانند خشکسالی و سیل خسارت به محصولات وارد می‌شود. گفت. و چالش های زیادی برای جبران خسارت واقعی بیمه شدگان وجود دارد تا کشاورزان و کارآفرینان تمایلی به بیمه محصولات کشاورزی خود نشان ندهند.