ارائه دهندگان دهی به روستای خانقاه همراه خود جدیت انجام تبدیل می شود


فرماندار اردبیل در بازدید اجتناب کرده اند روستای خانقاه ضمن دیدار همراه خود اهالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فعلی اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان به اهالی این روستا خبر داد.

سیل: خدمات دهی به روستای خانقاه


سید محمد اعتقاد اعجازی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ما افزود: میزان خسارات وارده شده به روستای خانقاه بازرسی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی درگیر نباشند خسارات وارده شده جبران تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: نیروی های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر به محض شیوع سیل در قلمرو حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به برقراری استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان رسانی در قلمرو امتحان شده کردند.

فرماندار اردبیل خاص کرد: به همان اندازه یادآور روال روال در روستاهای خانقاه تمام امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان دهی همراه خود جدیت انجام تبدیل می شود.

اعتقاد اعجازی اجتناب کرده اند meting out اقلام زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی به آسیب دیدگان در سیلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب گرفتگی روستای خانقاه بخش هیر توسط باند هلال احمر شهرستان اردبیل خبر داد.


سیل بند