ادعا اسامی گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردهمایی های مسابقات والیبال قهرمانی تجهیزات گلف های آسیا


به گزارش ایسنا، مسابقات والیبال قهرمانی تجهیزات گلف‌های آسیا ۲۰۲۲ پسران ایران اجتناب کرده اند ۲۴ به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت ماه همراه خود حضور هشت گروه در سالن فدراسیون والیبال برگزار می‌شود.

کنفدراسیون والیبال آسیا اسامی هشت گروه نمایندگی کننده در مسابقات والیبال قهرمانی تجهیزات گلف های آسیا ۲۰۲۲ را ادعا کرد کدام ممکن است در کلاس بندی به رئوس مطالب زیر است:

گروه A: ایران (پیکان)، تایلند (راچاسیمی نایل)، ازبکستان (ازتلیوم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن (سانتوری سانباردز)

گروه B: ایران (از دوام شهداب یزد)، قطر (الریان)، قزاقستان (تراز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق (نادی البحری).

انتهای پیام