ادامهء بارش ؛ سرما از سیبریه می آید


خروجی مدلهای معتبر هواشناسی وضع هوای ترسیمی در پیش آگاهی ها مبنی بر ادامهء بارشهای جزیره ای در روزهای آینده و نفوذ توده هوای سیبریه از جمعه به شمالغرب را تایید می کنند.

ادامهء بارش ؛ سرما از سیبریه می آید

باتوجه به نفوذ امواج دامنهء کوتاه همچنان تا جمعه ساکنان غرب خزر و شمالغرب شاهد بارشهای مقطعی در بعضی نقاط به صورت طوفان تندری و رگبار و رعدوبرق و در نقاطی ازجمله در شرق اردبیل به شکل باران ملایم خواهند بود.

تا عصر چهارشنبه به ویژه در اردبیل دما پایینتر از میانگین درازمدت این موقع از سال و متمایل به سرد خواهد بود.

از ظهر‌ چهارشنبه با نفوذ جریان جنوبی و کاهش فشار ستون جو ضمن وزش گرمیج روند دما در غرب خزر و شمالغرب افزایشی میشود و پنجشنبه با وزش طوفان ۱۲۵ کیلومتری هوا گرم و به ۳۲ درجه میرسد.

جمعه یک ناوه از شرق اروپا و آناتولی به تدریج از مرز شمالغرب وارد و از جانب مقابل یورش توده هوای سرد سیبریه که پس از چرخش بر فراز بیابانهای مرکزی آسیا و جنوب روسیه و قفقاز به سوی ایران میوزد هوا به شکل چشمگیرتر در شمالغرب رو به سردی خواهد رفت.انتظار کاهش ۲۳ درجه ای دما در اردبیل بیجا نیست. شنبه ۱۷ اردیبهشت روند سرمایش هوا ادامه می یابد و یکشنبه به اوج میرسد‌.

در روستاهای واقع در ارتفاع بالای ۱۵۰۰ متر پیرامون سبلان ؛ سهند و نیمهء غربی آذربایجانغربی برف میبارد.

باتوجه به موقعیت فصل و تغییر فاحش و مکرر الگوها پیش بینی دقیق نحوهء اثرگذاری این سیستم بر غرب خزر و شمالغرب از اینک امکان ندارد. ممکن است با لغزش و نفوذ بیشتر هوای مستقر بر فراز قفقاز به عرضهای پایین به ویژه اردبیل ساکنان دشتها نیز شاهد برف بهاری باشند. پیش بینی دقیقتر به آگاهی میرسد.

توکلت علی الله ؛ مسعود وسیله ایردموسی