اختلال در بستر رودخانه اردبیل در اراضی ملی برطرف می شود


مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با رفع اختلالات بستر رودخانه ها در اراضی ملی و منابع طبیعی برای تسریع در تثبیت اسناد مالکیت، رودخانه های منطقه ساماندهی می شود.

رودخانه

تورج مهدی زاده روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی رودخانه های استان ضمن تشریح مسایل و مشکلات اخذ سند مالکیت اظهار داشت: همکاری ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی برای رفع تداخل رودخانه ها با منابع طبیعی ضروری است. سرزمین ملی

وی گفت: برای زمین های دست نخورده به شرط اعزام نقشه بردار از شرکت آب منطقه ای ظرف یک ماه آینده سند صادر می شود. ۴۰ کیلومتر و مساحت ۲۴۸ هکتار سند مالکیت یک صفحه ای تنظیم شده است. به دست آمده.

مدیر امور رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل افزود: از آنجایی که اخذ سند مالکیت رودخانه ها گام مهمی در حفاظت و صیانت از آنها خواهد بود، اخذ سند تک برگی برای سایر رودخانه های این شهرستان نیز طرحی جدی و اولویت دار خواهد بود. .

مهدی زاده ادامه داد: لایروبی قسمت بزرگی از رودخانه شهر اردبیل از دیگر برنامه های اولویت دار آب منطقه ای است که امسال اجرا می شود.

وی با اشاره به ساماندهی رودخانه بالیخلوی در اردبیل افزود: از آنجایی که حدود ۱۰ کیلومتر از رودخانه بالیخلوی در محدوده شهر اردبیل قرار دارد، شهرداری اردبیل باید همچنان موضوع پاکسازی و لایروبی این رودخانه را مطرح کند. منطقه شهر