احیاء و غنی سازی ۲۲ هکتار از جنگل فندق اردبیل


مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه اردبیل از احیا و غنی سازی ۲۲ هکتار جنگل فندق خبر داد.

فندق بابون

محمود قلی زاده مدیرکل منابع طبیعی و مدیریت آبشارهای منطقه اردبیل با اعلام این خبر افزود: در سال های اخیر بخشی از این جنگل تخریب شده است که برای احیای این منطقه نهال فندق در گلدان های این جنگل کاشته می شود، احیای جنگل. مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: مساحت منابع طبیعی اعم از جنگل ها و مراتع منطقه پس از اجرای طرح کاداستر به ۹۷۳ هزار هکتار رسید که حفاظت از این جنگل ها توسط ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و سامانه نظارت انجام می شود. .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه اردبیل همچنین از احیا و توسعه عملیات حفاظتی بیش از ۴۰۰ هکتار از جنگل های استان خبر داد و گفت: احیا، توسعه و غنی سازی کل جنگل و حفاظت از منطقه جنگی استان می شود.

وی با بیان اینکه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در منطقه اردبیل باید نهادینه شود، گفت: فرهنگ یک ضرورت برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و جنگل ها و نقش مردم، جامعه مدنی و رسانه ها در ارتقاء آن است. و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی در بین مردم بسیار مهم و سازنده است.