احداث ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در استان تا ۵ سال بلند مدت


معاون مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل اجتناب کرده اند احداث ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در استان تا ۵ سال بلند مدت خبر داد.

جاده و بزرگراه


علی یوسف زاده با ادعا این خبر افزود: ماموریت راه ارتباطی کلور- درام یکی اجتناب کرده اند ماموریت‌های دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌بر در قلمرو جنوب استان است کدام ممکن است با پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری اجتناب کرده اند آن امکان ورود افراد استان اردبیل به استان گیلان با استفاده اجتناب کرده اند منصفانه راه ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری اجتناب کرده اند گردنه‌های برف‌گیر فراهم می تواند.

معاون مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: هم‌اکنون این ماموریت در قالب قطعه منصفانه به اندازه ۱۷.۵ کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه ۲ به اندازه ۲۴.۵ کیلومتر با منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ میلیارد ریال شهرت اجتناب کرده اند محل اعتبارات ریاست جمهوری در جاری اجرا است.

معاون مهندسی مونتاژ راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل اجتناب کرده اند کاهش میزان تصادفات خیابان‌ای {در این} استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: میزان تصادفات در خیابان‌های استان نسبت به معمولی کشوری تقریباً در مورد اندازه راه‌ها در مرحله پایینی است با این حال همچنان سعی بر این {است تا} با افزایش امنیت راه‌ها میزان تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات کاهش یابد.

وی با خاص اینکه با بهبود آزادراه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی محورهای ارتباطی شاهد کاهش تصادفات خیابان‌ای در استان خواهیم بود، افزود: سالانه ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر آزادراه در استان احداث تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس این سیستم‌ریزی {انجام شده} تا ۵ سال بلند مدت ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در استان احداث می تواند.

یوسف زاده شکسته نشده داد: ۵۰ کیلومتر آزادراه در استان اردبیل کنار هم قرار دادن بهره‌برداری است کدام ممکن است با تامین ۱۰۰ میلیارد تومان شهرت برای نصب گاردریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علایم هشداردهنده، می‌توان این آزادراه‌ها را به بهره‌برداری رساند.

وی با خاص اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان شهرت برای احداث ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در استان اردبیل خواستن است، افزود: امید است در سال‌های بلند مدت با تامین تدریجی این دارایی ها، شاهد بهبود آزادراه‌های استان باشیم.


جاده بزرگراه