اجرای ۲۷۰ پروژه صنعتی و تولیدی در اردبیل


رامین صادقی بیان کرد: اجرای ۲۷۰ طرح تولیدی و صنعتی در استان اردبیل تا دو سال آینده در دستور کار قرار دارد و بهره برداری از این طرح ها تولید و تجارت نامگذاری شده است که اولویت اساسی و مهمی است و در این زمینه اقدامات جدی انجام می شود. در سال های اخیر برای صنعتی سازی استان اردبیل گرفته شده است.

کارگران کارگاه صنعتی

رامین صادقی بیان کرد: اجرای ۲۷۰ طرح تولیدی و صنعتی در استان اردبیل تا دو سال آینده در دستور کار قرار دارد و بهره برداری از این طرح ها تولید و تجارت نامگذاری شده است که اولویت اساسی و مهمی است و در این زمینه اقدامات جدی انجام می شود. در سال های اخیر برای صنعتی سازی استان اردبیل گرفته شده است.

وی گفت: ایجاد اشتغال برای واحدهای صنعتی شرایط ایده آلی را برای جوانان جویای کار فراهم کرده است و در حال حاضر طرح های صنعتی و تولیدی در استان که اجرای آن را پیش می برد، استان را در مسیر صنعتی قرار داده است.

رئیس سازمان حراست منطقه اردبیل ادامه داد: بهره برداری از یک هزار و ۱۷۰ واحد صنعتی و تولیدی در منطقه این امکان را فراهم کرده است که با حمایت بخش خصوصی، منطقه را به شرایط مطلوبی برسانیم و در راستای تحقق همه اهداف خود را محقق کنیم. سیاست های اقتصاد مقاومتی .

صادقی تصریح کرد: طی یکسال گذشته با حمایت مسئولان ۵۸ واحد تولیدی و صنعتی ناپایدار به چرخه تولید بازگشته و توزیع متوازن صنایع در استان ایجاد شده است و امیدواریم در این زمینه به تمام اهداف خود دست یابیم. این زمینه.

وی بیان کرد: با اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از طرح های راکد و نیمه راکد و بهره برداری از معادن و معادن و معادن در شهرستان های استان، راه اندازی صنایع تبدیلی معدنی را ادامه می دهیم.